ชลบุรี - เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้พื้นที่อำเภอสัตหีบ


วันนี้ (3 พ.ย.63) นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดรวมน้ำใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ บ้านเลขที่ 145/9 ม.9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายอำเภอสัตหีบ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าสน่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ท่านผู้มีเกียรติ และครอบครัวนางงปัจจุสมัย โพธิ์แก้ว เข้าร่วมพิธี

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า อำเภอสัตหีบได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ประจำปี 2563 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้อำเภอสัตหีบ ในการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนรวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท ให้สร้างให้ นางปัจจุสมัย โพธิ์แก้ว อายุ 61 ปี มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท โดยนายธนดล สำรวน เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสร้างวันที่ 15 สิหาคม 2563 สร้างเสร็จในวันที่ 28 กันยายน 2563

นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในปี 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 6 อำเภอ จำนวน 13 หลัง เพื่อแอก้ไขปัญหาในด้านที่อยู่อาศัย ทำให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีบ้านที่อยู่อาศัยมั่นคงถาวร และขอให้ครอบครัวของนางปัจจุสมัย โพธิ์แก้ว มีความภาคภูมิใจและระงึกอยู่เสมอว่า การที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะท่านมีความประพฤติดี มีความสุจริต ในการประกอบอาชีพ มีความขยัน ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านได้กระทำความดีต่อไป และขอมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษ 68 พรรษา ประจำปี 2563 ให้แก่ นางปัจจุสมัย โพธิ์แก้ว

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.