กระทรวงเกษตรแก้ปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ของภาครัฐแห่งแรกใน จ.เชียงใหม่


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด (มูลนิธิดิอาร์ค เชียงใหม่ : The ARK Animal Rescue Kingdom, Chiangmai) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ก่อสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ต ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาของภาครัฐแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะช่วยเหลือสัตว์ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยสถานที่พักพิงดังกล่าวจะมีสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานด้วย
        สำหรับผลการดำเนินงาน ในปี 2563 มีจำนวนสัตว์ที่มูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระราชูปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือสุนัข 242 ตัว เข้ารับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลสัตว์ มีจำนวนครั้งที่ให้บริการ 699 ครั้ง มีจำนวนสัตว์ที่ให้บริการ 340 ตัว แบ่งเป็น บริการด้านอายุรกรรม 272 ตัว และบริการด้านศัลยกรรม 68 ตัว
                นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า หลังตรวจเยี่ยมสถานที่พักพิงสัตว์ดอยสะเก็ด (มูลนิธิดิอาร์ค เชียงใหม่) ในวันนี้เพื่อดูความพร้อมของสถานที่ เครื่องมืออุแปกรณ์และบุคลากรว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนเพื่อเติมเต็มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมกับดำเนินการก่อสร้างสิ่งที่ขาดอยู่เพิ่มเติม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารที่พักสัตว์ป่วย อาคารเลี้ยงแมว สระว่ายน้ำของสัตว์ และเมรุเผาสัตว์ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนต้นแบบและแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

ภาพ/ข่าว  จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัท ทองศักดิ์ 


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.