เชียงราย รับสมัคร นายก อบจ.ชร.และส.อบจ.ชร.คึกคัก


เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้( 2 พฤศจิกายน 2563) ที่อาคารคชสาร(สนามกีฬากลาง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายรัชกฤช ถิรานนท์ ประธาน กกต.อบจ.ชร.พร้อมด้วยนายเทิดเกียรติ สุกใส ผอ.กต.อบจ.ชร. ได้เดินทางดูแลความเรียบร้อยการรับสมัครสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันแรกของการรับสมัคร ตามที่ ผอ.การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่  2-6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยพบว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าผู้สมัครนายก อบจ.ชร. 3 ท่าน ประกอบด้วย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ อดีต.ส.อบจ.เชียงราย เขต อ.เทิง ผู้สมัครอิสระ, น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ หรือ ยิ้ม อดีต ส.ส.เชียงราย ลูกสาวของ ส.ส.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ (ส.ส.กรีดเลือดกลางสภา) ผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย  และ  นายมงคลชัย ดวงแสงทอง  อดีต สว.จังหวัดเชียงราย ผู้สมัครอิสระ  ได้เดินทางมาเพื่อลงสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายที่เดินทางมาให้กำลังใจ 

เมื่อถึงเวลารับสมัคร( 08.30 น.) ผู้สมัครทั้ง 3 ท่าน มีความประสงค์จะสมัครเป็นคนแรกและได้หมายเลข 1 ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงกำหนดให้มีการจับฉลากเพื่อนยื่นใบสมัครและหมายเลขของผู้สมัคร โดยมีการเขียนชื่อใส่ลงในลูกบอลขนาดเล็กกลมทึบก่อนนำไปใส่ในภาชนะรองรับและให้นายเทิดเกียรติ สุกใส ผอ.กต.อบจ.ชร.จับฉลากเพื่อกำหนดผู้ได้สิทธิ์สมัครก่อนรวมไปถึงหมายเลขของผู้สมัคร ในขั้นตอนนี้ ทาง กกต.อบจ.ชร.ให้ผู้สมัครเป็นผู้จับเสี่ยงทายเอง ซึ่งผลปรากฎว่า นายมงคลชัย ดวงแสงทอง  ได้หมายเลข 1,  นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ได้หมายเลข 2 และ น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ได้หายเลข 3 

น.ส.วิสาระดี ผู้สมัครหมายเลข 1 กล่าวว่า วันนี้ลลุกแต่เข้าโดยในช่วงเวลา 05.00 น.วันนี้ ตนเองได้ไปกราบไหว้ขอพรจากองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ก่อนที่จะเดินทางมาท่าคาร คชสาร สถานที่สมัคร พร้อมผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 36 ท่าน ตนเองวันนี้ได้หมายเลข 3 หลังจากได้หมายเลขผู้สมัครเรียบร้อยแล้วก็จะทำการออกหาเสียง และรับใช้พี่น้องประชาชน ในนามพรรคเพื่อไทย ด้วย 3 นโยบายหลัก 1.จังหวัดเชียงรายต้องปราศจากคนจน   2.จ.เชียงรายต้องเป็นเมืองระดับโลก และ 3.ความสุขของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

มงคลชัย ดวงแสงทอง   กล่าวว่า การจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครไม่ใช่สาระสำคัญ แต่สิ่งสำคัญจะได้นำตัวตนของผมมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพี่น้องชาวเชียงราย ภายใต้สโลแกน”เราจะทำเชียงราย ที่ไม่เหมือนเดิม”ภายใต้ 5 นโยบายหลัก ตอบสนองคน 5 ส่วน 1.เด็ก เยาวชน 2.ผู้พิการ ผู้เปาะบางตลอดจนผู้ด้อยโอกาส 3.นโยบายเพื่อชาวเกษตรกร 4.เพื่อด้านการค้าขาย แก้ไขปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี และ5.นโยบายเพื่อชาวชาติพันธุ์ นั้นเอง

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ได้หมายเลข 2 กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายอันดีเพราะที่ผ่านมา อบจ.ชร.ว่างเว้นการเลือกตั้งมานานถึง 8 ปี  ตนเองได้หมายเลข 2 ก็ถือเป็เรื่องที่ดีเป็นหมายเลขที่ตรงใจ ความหมาย เลข 2 คือเราทั้งหมดจะมีการมารวมกันในการเดินหน้าภายใต้แนวคิด”กล้าจะเปลี่ยนแปลง”เพื่อเชียงรายที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ที่ผ่านมาเราประสบปัญหามากมายไม่ว่าภัยแล้ง น้ำท่วม ปัญหาหมอกควัน   สถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโควิด19 การขาดรายได้ ขาดอาชีพ ประสบปัญหาในหลายๆระดับและทุกภาคส่วน นโยบายหลักของตนคือการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายชัดเจนทำงานเพื่อประชาชนคนเชียงราย เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และพนักงาน มีเป้าหมายทำงานตอบสนองความต้องการของคนเชียงราย หลังจากนี้ไปตนเองจะออกไปพบปะชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆและหากได้รับโอกาสเป็นนายก อบจ.ชร.จะนำทุกปัญหามาขับเคลื่อนให้ตรงกับความต้องการของทุกคนภายใต้เชียงรายเมืองแห่งความสุข”

หลังจาก ผู้สมัคร นายก อบจ.ชร.ได้กรอกใบสมัครและผ่านการสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ได้เดินออกจากอาคารคชสาร มาพบกับมวลชนและกองเชียร์ของผู้สมัครทุกท่านโดยพบว่า  นายวิสาร เตะชะธีรวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 3 ส.ส.เชียงราย 9 สมัย สังกัดพรรคเพื่อไทย ที่กรีดมือกลางสภา ได้เดินทางให้กำลังใจน.ส.วิสวาระดี หรือ ส.ส.ยิ้ม ท่ามกลางกองเชียร์ที่ส่งเสียงเชียร์อย่างกึกก้อง ในขณะที่ กองเชียร์ของ ผู้สมัครหมายเลข 2 นางอธิตาทร หรือ สจ.นก ก็ไม่น้อยหน้าต่างตะโกนส่งเสียงเชียรพร้อมกันว่า”นกทำได้” ซึ่งสีสันต์ในวันนี้น่าจะมาจากที่ ผู้สมัครทั้ง 3 คนต่างนำชาวชาติพันธุ์มาช่วยหาเสียงนั้นเอง


จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.