พ่อเมืองอำนาจเจริญ ลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว พร้อมไถกลบตอซัง หว่านถั่วพร้า ถั่วเขียว เป็นปุ๋ยพืชสด แปลงนาเกษตรกรตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มเกษตรกร ลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว พร้อมไถกลบตอซัง หว่านถั่วพร้า ถั่วเขียว เป็นปุ๋ยพืชสด แปลงนาเกษตรกรนายสมร ประทุมชาติ หมู่ที่ 8 บ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ และหอมที่สุดในโลก ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีของเกษตรกร อยากจะแนะนำให้เกษตรกรชาวนา หันมาฟื้นฟูประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสืบสานการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นการสร้างความสมัคร สมานสามัคคี ระหว่างชาวบ้าน ชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียน ตลอดจนให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และสานต่อการเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมมาแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย
 

        นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวอีกว่า การจัดงานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้น้อมนำเอาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน และส่งเสริมเล็งเห็นความสำคัญประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษที่มีมาแต่อดีตและช่วยกันสืบสานกันต่อไป


      นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส และนายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย นำหัวหน้าส่วนราขการของอำเภอ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกิจกรรม พร้อมตั้งปฎิธานร่วมกัน จะไม่เผาตอซัง แล้วจะนำตอซังข้าว มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มคุณค่าต่อไป สำหรับกิจกรรมวันนี้มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์นำผลิตภัณฑ์มาหน่าย กลุ่มนาแปลงใหญ่นำอาหารมารับประทานด้วยกัน อาทิเช่น ข้าวจี่ ข้าวหลาม ส้มตำ ขนมจีน เนื้อแดดเดียว ปลาดุกย่าง ไก่ย่าง ต้มปลาจากบ่อปลาของเกษตรกร


ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.