กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 39 ปี


เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (18 พ.ย.63) นาวาเอก ธวัชชัย สอนซี ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี 2563 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) จำนวน 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียติเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
 
กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2524 จึงถือให้วันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการท่านแรกได้แก่ นาวาเอก คำนึง นาคะพงษ์ ตั้งแต่ 23 พ.ย.24 ถึง 30 ก.ย.28 จนถึงปี พ.ศ.2563 ได้แก่ นาวาเอก ธวัชชัย สอนซี ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นปีที่ 39 ตั้งแต่มีการก่อตั้งกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งในปี พ.ศ.2563 นี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 23 พ.ย.63 แต่เนื่องด้วยตรงกับวันหยุดราชการ กองกิจการพิเศษ ฐานทัเรือสัตหีบ จึงได้มีการกำหนดให้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาป ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 18 พ.ย.63 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการในการปฏิบัติงานต่างๆ
 
สำหรับกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสโมสร การบันเทิง การกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ข้าราชการและครอบครัวของหน่วยในฐานทัพเรือสัตหีบ รวมทั้งหน่วยต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากฐานทัพเรือสัตหีบ โดยแย่งออก 5 แผนก คือ แผนกสโมสร แผนกดุริยางค์ แผนกการกีฬา และแผนกฌาปนสถานสัตหีบ
 
ภาพ/ข่าว นันทชัย เชื้อสนุก 
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.