เมืองสี่แคว​ ต้อนรับคณะกรรมการพิจรณาในการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "กีฬาเยาวชนแห่ชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565)" และ "กีฬแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)"


เวลา 10.30 น.ที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจรณาในการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
"กีฬาเยาวชนแห่ชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565)" และ "กีฬแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)"โดยมี ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

โดยจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการเตรียมความพร้อม และจัดเตรียมรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ในภาพรวมของจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ ซึ่งในการเตรียมการดังกล่าวได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการพิจรณาคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพ
ไม่ว่จะเป็นในเรื่อง ของ ด้านสนามแข่งขัน ด้านที่พัก ด้านการสื่อสาร ด้านการต้อนรับ ด้านการขนส่งและด้าน
การแพทย์ รวมทั้งการดำเนิการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทำให้การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
ต้องสำเร็จลุล่วงสมเจตนารมณ์ ไปได้ด้วยดี

สำหรับจังหวัดที่เสนอตัวเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565)ที่จะมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2565 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 50(พ.ศ.2569)ที่มีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2569 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กับจังหวัดอุดรธานี


ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644ขับเคลื่อนโดย Blogger.