ชลบุรี - สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563


เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (10 พ.ย.63) ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก วราห์ แทยขำ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด/ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ โดยมี พลเรือตรี ประสาทพร สาธรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ, ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด, พลเรือตรี เลิศศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์ กรรมการฯ/ประธานกรรมการแจกทุนฯ, นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ/รอง เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และ นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย


นาวาเอก ยุทธนา เอี่ยมสะอาด กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นปีที่ 20 ที่สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรเงินกำไรของสหกรณ์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก ซึ่งในปี 2563 มีสมาชิกเสนอขอรับทุนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศสหกรณ์ฯ รวม 415 ราย รวมเป็นเงินทุน 1,260,500 บาท คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้อนุมัติให้บุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด โดยในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมทบเงินทุนร่วมด้วย จำนวน 50,000 บาท โดยทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตรสมาชิกแยกออกเป็น ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 26 ทุน ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 11 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 25 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,500 บาท จำนวน 34 ทุน ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,500 บาท จำจนวน 37 ทุน ระดับอาชีวิศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 9 ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 93 บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 139 ทุน และระดับอนุบาล ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 41 ทุน

หลังจากมอบทุนเสร็จ พลเรือเอก วราห์ แทนขำ ประธานในพิธีได้ให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนต่อไป

ภาพ/ข่าว  นันทชัย เชื้อสนุก 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.