จังหวัดปราจีนบุรีจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน


วันนี้(8ต.ค.63)เวลา 13.00 น.ที่ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลสงจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังชัน เพื่อเสริมการบริหารจัดการน้ำหลากและการใช้ประโยชน์จากน้ำที่กักไว้ช่วงน้ำหลาก โดยประตูระบายน้ำบ้านวังชันจะช่วยควบคุมอัตราการไหลใน แม่น้ำปรจีนบุรีที่ไหลผ่านอำเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้างให้เหมาะสม สำหรับในช่วงแล้งเมื่อปริมาณน้ำไม่น้ำเริ่มลดลง ก็สามารถลดบานประตูระบายน้ำลงเพื่อกักน้ำไว้ใช้ โดยมีการระบายน้ำออกตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ลุ่มน้ำปราจีบุรี ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครอง ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 9,650 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำปราจีนบุรี เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำแควหนุมาน และแม่น้ำพระปรง ซึ่งรวมกับคลองพระสะทึง โดยทั้งสองสายมาบรรจบกันที่อำเภอกบินทร์บุรี จัหวัดปรจีนบุรี แล้วไหลผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรากลายเป็นแม่น้ำบางปะกงก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ด้าน ดร.ศรายุทธ ราชู ผู้จัดการโครงการ นำเสนอสรุปลักษณะและองค์ประกอบโครงการ และนางรังษิยา กมลพนัส ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้มีการอธิบายถึงลักษณะของโครงการ วัตถุประสงค์ในการทำโครงการและรายระเอียดต่างๆเพื่อที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่จะได้รับผลทั้งสองฝั่งแม่น้ำ
โดยผลการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 225  ราย พื้นที่อำเภอบางคล้า  อำเภอราชสาส์น อำเภอพนมสารคาม จำนวน 76 ราย โดยทั้งสองจังหวัดมีแนวคิดเห็นขอให้ทบทวนโครงการและศึกษาผลกระทบด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศวิทยาทางน้ำอีกครั้ง เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ ซึ้งทางคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้น้อมรับทุกๆความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงโครงการดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามก็มีประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างประตู่น้ำ ซึ่งทางการต้องต้องหารือกันอีกต่อไป 
ข่าว
อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์
สุรชัย ใจบุญ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.