ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบเป็นครั้งแรก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร หลังรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ


เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (8 ต.ค.63) ที่บริเวณดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งจอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พลเรือโท กาญจนพันธุ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พลเรือโท รณรงค์ สิทะินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือโท วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี กรวิทย์ ฉายะรถึ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ และนายทหารระดับสูง ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออกให้การต้อนรับ

         โดยหลังจากถึงเรือหลวงจักรีนเบศร ผู้บัญชาการทหารเรือได้ขึ้นแท่นรับการยิงสลุตคำนับ โดยกองเรือยุทธการ ได้จัดเรือหลวงบางปะกงทำการยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ จำนวน 19 นัด จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "พื้นที่สัตหีบ เป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ทั้งส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการรักษาอธิปไตร ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งภารกิจหน้าที่ตามที่รัฐบาลมอบหมาย ผมขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นที่ผ่านมา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ ประสานงานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ถือประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นที่ตั้ง โดยยึดนโยบายกองทัพเรือและนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ผมให้ไว้เป็นกรอบทิศทางหลักและแนวทางปฏิบัติงานที่สำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 เพื่อร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนากองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงตลอดไป"


         ภายหลังการให้โอวาทแก่กำลังพล ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานจากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ พร้อมทั้งได้ซักถามถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ได้มอบนโยบายไป จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.