โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของแห่งประเทศไทย


ณ. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดการ แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย ในระดับภูมิภาค​ อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานในระดับอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ.สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง วันที่ 12-23 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 รุ่น รุ่นอายุ 15 ปี และ อายุ 18 ปี เป็นการแข่งขันฟุตบอล 11 คน โดยมี ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน​  นายสุชาติ สุดเขตต์ ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิตย์ บุญคลัง ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์โดยมีทีมสมัครเข้าร่วม
รุ่น 15 ปี จำนวน 12 ทีม
รุ่น 18 ปี จำนวน 12 ทีม
โดยในแต่ล่ะรุ่นจะมีการสนับสนุนเงินบำรุงทีม
ทีมละ 10,000 บาท
พร้อมชุดแข่งขันจำนวน 1 ชุด
เงินรางวัลแต่ละรุ่น
ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศ​ (1)​  20,000 บาท
รองชนะเลิศ(2)​ 10,000 บาท
รองชนะเลิศ(3)​ 5,000 บาท

โดยมีพิธีเปิด วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นี้


ภาพ/ข่าว ต้อย​ news13​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.