ชัยนาท - บวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์ พิธีถวายผ้ากระฐินพระราชทาน


เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 ต.ค.63 ที่วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยท่านเจ้าคุณพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน พร้อมพระสงฆ์ในพิธี พลเอกวันชัย คุณหญิงสรัสนันท์ เรืองตระกูล และครอบครัว มาประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาท และประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้

เนื่องด้วยวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท และเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดมีสถาปันยกรรม ศิลปะสมัยอยุธยาที่สำคัญ เช่น วิหารโบราณ แผ่นศิลาจารึก พระอุโบส์ถเก่าแก่ ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ พุทธลักษณะเฉพาะแบบสรรคบุรี และพระบรมธาตุเจดีย์รูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทอง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระปรางค์ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาพิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ น้ำหน้าวัดบรมธาตุถือว่าเป็นน้ำที่นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง

ทั้งนี้บรรยากาศในงานได้มีการแสดงโขน การรำแสดงดนตรี ตีกองยาวย้อนยุค หลังจากนั้นได้เริ่มพิธี แห่องค์กฐินเวียนรอบโบสถ์ พร้อมกับมีผู้ใจบุญเลี้ยงโรงทานให้กับประชาชนในงานนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี
 ขับเคลื่อนโดย Blogger.