หลวงปู่พัฒน์เกจิชื่อดังเมืองหนองบัว วางศิลาฤกษ์ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลหนองบัว

  


   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 12.39 น. หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลหนองบัว โดยมีพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระครูนิมิตศีลาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว  คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัวเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นพ.ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์ ผอ.โรงพยาบาลหนองบัว สาธารณสุขอำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหนองบัว ดร.เสมอ งิ้วงาม(ป๋อง สุพรรณ)เซียนพระชื่อดัง ศิษย์ยานุศิษย์หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้หลายพันคน นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลหนองบัวได้รับความร่วมมือจากประชาชนอำเภอหนองบัว จัดตั้งโรงทานขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้รับประทานอาหารฟรีตลอดงาน มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่มาร่วมงานหลายจุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19


   ปัจจุบันโรงพยาบาลหนองบัวมีผู้รับบริการทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวและอำเภอข้างเคียงเป็นจำนวนมากต่อวันทำให้มีพื้นที่ในการจัดบริการไม่เพียงพอประกอบกับโรงพยาบาลหนองบัวยังไม่มีพื้นที่ในการจัดให้บริการแก่พระสงฆ์อาพาธที่มารับบริการแยกเป็นสัดส่วนจากผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไป ทางเจ้าคณะอำเภอหนองบัวร่วมกับท่านนายอำเภอหนองบัวและหลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วนจึงได้มีดำริว่าจะดำเนินการจัดหาทุนเป็นงบบริจาคเพื่อจัดสร้างเป็นอาคารตึกสงฆ์อาพาธและขยายที่การให้บริการให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นซึ่งจะจัดสร้างเป็น แบบอาคาร 2 ชั้นมีห้องพิเศษจำนวน 12 ห้อง และพื้นที่การให้บริการรวมงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 30 ล้านบาทโดยใช้ ชื่ออาคารว่าอาคาร" หลวงปู่พัฒน์อุปถัมภ์ "นี้การรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร" หลวงปู่พัฒน์อุปถัมภ์ "หลวงปู่พัฒน์ได้มอบให้โรงพยาบาลหนองบัวตามจำนวนที่ตั้งไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท


   โรงพยาบาลหนองบัวมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคาร" หลวงปู่พัฒน์อุปถัมภ์ "จะเป็นอาคารที่อำนวยประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์และพี่น้องประชาชนในอำเภอหนองบัวอำเภอใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีต่อไป........

ภคพล ครองสิน/รายงาน087-8544888

ขับเคลื่อนโดย Blogger.