พสกนิกรจังหวัดเชียงรายพร้อมใจทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9


ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนที่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดับ


        ต่อมา เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและพสกนิกรชาวเชียงรายได้ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙  จากนั้น นายวันชัย จงสุทธานามณี ประธานในพิธี กล่าวน้อมถวายลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับการแสดงและกล่าวสุนทรพจน์สดุดี 3 ภาษา 


ก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และยังทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางให้ประชาราษฎรได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน ยังความผาสุกแก่ปวงพสกนิกรจวบจนปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว  จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทร ทองศักดิ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.