ชลบุรี - วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จัดงานบำเพ็ญอุทิศถวายพระกุศลครบ 7 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร


เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ที่ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศล พระราชกุศลครบ 7 ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลววชิรญาณสังวรณ เนื่องด้วยในวันที่ 24 ตุลาคม เป็นวันครบ 7 ปีแห่งวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำนาจ  เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายนิยม เหมทานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่  พลเรือโท พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อีกทั้งผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จอมเทียนวิทยาลัย เทคนิคสัตหีบ วิหารเซียนพัทยา โรงเรียนโรงเรียนผู้รู้ ญสส.๘๐ รวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ประทานพระอุปถัมภ์  แด่พระภิกษุสงฆ์และประชาชน โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามโดยการอนุเคราะห์สนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุพร้อมด้วยหน่วยงานในโครงการพระราชดำริฯ รอบบริเวณวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จึงพร้อมใจกันจัดให้มีนิทรรศการสร้างส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ ให้บริการตรวจรักษาฝังเข็มโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งรับบริจาคโลหิตจากพระภิกษุและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญอุทิศถวายส่วนเพิ่มพูนพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าและเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนรักในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนครอบครัว พร้อมกับมีซุ่มอาหารจากผู้มีอาหารจากผู้มีจิตศัทธานำมาบริการฟรี อีกทั้งพระโสภณ คณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดญาณสังวราราม ได้มอบวัตถุมงคลแก่ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงตัวแทนหน่วยจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีร่วมงาน และยังได้จัดให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยใหญ่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก


 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.