ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รณรงค์กิจกรรม “วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)”


วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดเผยว่า การล้างมือ ถือเป็นเรื่อง ที่สำคัญระดับโลก โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น กำหนดให้มีวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยทั่วโลก ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2008 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

นายสิริรัฐ กล่าวต่อว่า ในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดไปทั่วโลก ในขณะนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนสำหรับป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีงานวิจัยในต่างประเทศรายงานว่า การล้างมือบ่อยๆ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลดการสัมผัสเชื้อโรคได้ เช่น การล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังการใช้ห้องน้ำจะสามรถลดจำนวนผู้ป่วยจากโรคท้องร่วงได้ 30-48% โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ 20% ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น SARS หรือ Ebola ได้ และการล้างมือด้วยสบู่จะสามารถลดการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ 36% เนื่องจากสบู่ประกอบด้วยส่วนที่เป็น น้ำ กับส่วน ที่เป็นไขมัน โมเลกุลของส่วนที่เป็นไขมันของสบู่จะมีประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อ COVID-19 เมื่อเราล้างมือด้วยสบู่ โมเลกุลสบู่ส่วนที่เป็นไขมันจะไปจับกับไขมันของเยี่อหุ้มเซลล์ของไวรัส แล้วทำการแยกไขมันนี้ออกมา เมื่อเกราะป้องกันเยื่อหุ้มเซลล์แตกออก ส่งผลให้โครงสร้างภายในของไวรัสถูกทำให้หมดฤทธิ์ลง ซึ่งปฏิกิริยานี้จะต้องใช้เวลาสักพัก จึงเป็นที่มาของกฎการล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที 

พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 กล่าวว่า ในประเทศไทย ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     ให้ความสำคัญกับการล้างมือโดยมีการรณรงค์กิจกรรมวันล้างมือโลก ครั้งแรกในปี พ.ศ.2552 ซึ่งจะเน้นการล้างมือให้ถูกต้อง    ตามหลัก 7 ขั้นตอน นานอย่างน้อย 20 วินาที และควรล้างมือด้วยหลัก 2 ก่อน และ 5 หลัง ดังนี้ 2 ก่อน ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมปรุงอาหาร และ 5 หลัง ได้แก่ หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วย      ในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้าน

พญ.ศรินนา ยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมวันล้างมือโลกในวันนี้ ภายใต้หัวข้อ “สุขอนามัยสำหรับคุณ : Hand Hygiene for All” เพื่อสร้างความตระหนัก เน้นย้ำความสำคัญของการล้างมือ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม ถึงแม้ว่าเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ง่ายด้วยการสัมผัส แต่การล้างมือก็เป็นวิธีการที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคเหล่านี้ได้

ภาพ/ข่าว ต้อย news13​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.