ชลบุรี - พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดบางละมุง ประจำปี 2563


ที่วัดบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง,นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง  และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โดยกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยได้มีการตั้งขบวนแห่องค์กฐิน ซึ่งขบวนแห่ประกอบด้วย  แตรวง ขบวนแห่สิงห์โต ขบวนกองยาว โดยตั้งขบวนแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ และได้มีการโปรยทาน ช่วงเดินแห่ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงทานจากพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และประชาชนร่วมกันจัดทำอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในวัดอีกด้วย

สำหรับยอดกฐินสามัคคีในปีนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,652,536 บาท ซึ่งทางวัดจะรวบรวมเงิน เพื่อนำไปก่อสร้างซ่อมแซมเมรุเผาศพที่ชำรุด และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.