ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนรอบท่าเรือ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรมวาส (เขาพระ) ยอดรวมเกือบ 1 ล้านบาท


ที่ วัดป่าสามัคคีธรรมวาส(เขาพระ) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โดยกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐิน เพื่อทำพิธีถวายองค์กฐิน แด่พระสงฆ์ โดยในปีนี้มียอดกฐินรวม 842,980 บาท ซึ่งทางวัดป่าสามัคคีธรรมวาส (เขาพระ) มีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปทำนุบำรุงบูรณะช่อมแชมถาวรวัตถุภายในวัด ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงทาน โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันจัดทำอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศครีม ฯลฯ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในวัดอีกด้วย

สัมภาษณ์ : ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.