อุทัยธานี-ปั่นจักรยาน SAT International New normal Bike Local series 2020 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่

 

เมื่อเวลา 13.00.น.ของวันที่ 24 ก.ย.63 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดย ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2  นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านไร่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายกฤษฎา ซักเซ็ค ประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวรายการปั่นจักรยาน SAT lnternational New normal Bike Local series 2020 พร้อมหน่วยงานข้าราชการเข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท)เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายโดยยึดหลักวิธีปกติใหม่ หรือนิวมอร์มัลอีกทั้งยังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของจังหวัดอุทัยธานีที่เป็นเมืองกีฬาและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ตื่นตาไปกับความงดงามของธรรมชาติและสัมผัสวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี การจัดกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย คาดว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ในการเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬาของจังหวัด ให้มีความชำนาญในทุกๆด้านและยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยเวลาและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องจังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 


ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.