ผู้ว่าฯชลบุรี มอบปริญญาชีวิต ให้นักเรียนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ ปีที่ 5 โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

โดยเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดพิธีมอบปริญญาชีวิตให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จหลักสูตร จำนวน 73 คน โดยโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย เพื่อบูรณาการพันธกิจหลักระหว่างการจัดบริการวิชาการทางสังคม การเรียนการสอน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุได้เคยทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย และผ่านประสบการณ์มาหลากหลาย เมื่อถึงช่วงพักผ่อน ผู้สูงอายุจึงควรได้รับรางวัลในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขสัมภาษณ์

1. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

2. นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.