หนองบัว ฝนตกทีไร น้ำระบายไม่ทันชาวบ้านวอนขอท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัว นายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ ได้ออกตรวจการณ์ ความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล สืบเนื่องจากผลกระทบจากพายุ " โนอึล "ฝนตกเป็นเวลานาน ทำให้มีปริมาณน้ำมากทำให้ระบายน้ำไม่ทัน รองนายกเทศมนตรีนายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ พร้อมด้วย ผอ. กองช่างนายเกรียงไกร มานะกิจศิริสุทธิ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว นำเครื่องจักรกลหนัก มาทำการขุดลอกลำคลองเพื่อระบายน้ำให้ได้ดีขึ้นให้มากกว่าเดิมที่ได้ขุดลอกมาก่อนหน้านี้ และได้พบสาเหตุ ในการระบายน้ำ ออกไม่ดีเท่าที่ควรเกิดจาก กระสอบทราย ของเกษตรกรชาวนาที่นำมากักน้ำในหน้าแล้งเพื่อดึงน้ำเข้าในนาข้าว แล้วไม่ได้นำออกจากบริเวณปากท่อเมื่อฝนตกลงมาปริมาณน้ำมากได้พัดเอากระสอบทรายเข้าไปในท่อ ทำให้กั้นขวางทางน้ำ ทำให้ระบายน้ำได้ช้าลง และอีกสาเหตุขนาดท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การระบายน้ำได้ช้าทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ต่ำ ในตลาดหนองบัว บริเวณวัด และบริเวณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) และขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว ได้เร่งมือนำกระสอบทราย ออกจากบริเวณด้านในท่อระบายน้ำออก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.