ชลบุรี - วัดช่องแสมสาร ให้การต้อนรับวัฒนธรรมจังหวัดจันทุบรี เข้าเยี่ยมชมวัดและสักการะหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวแสมสาร


วันนี้ (29 ก.ย.63) วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ให้การต้อนรับวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาเยี่ยมชมวัดช่องแสมสาร และนำคณะสักการะหลวงพ่อดำพร้อมลอดโบสถ์ราหู ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ "บวร On Tour" ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 4 ของจังหวัดจันทบุรี ระหว่างชุมชนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดจันทุบุรี และ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้คณะวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ยังได้นั่งเรือเดินทางข้ามไปยังเกาะแสมสาร ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของตำบลแสมสาร และจังหวัดชลบุรี และได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะแสมสาร เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติให้สะอาดและสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้มาเยี่ยมชมต่อไป

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก NEWS 13
ขับเคลื่อนโดย Blogger.