ชลบุรี - สนามสอบธรรมสนามหลวงวัดสัตหีบ จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563


สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 26 - 29 กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) ก็เป็นหนึ่งในสนามสอบธรรมสนามหลวงของสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี และได้จัดสอบมาตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.63 จนถึงวันนี้ 29 ก.ย.63 เป็นวันสุดท้ายของการสอบ โดยมี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานกรรมการสอบ
สอบสนามหลวง คือการสอบไล่วัดความรู้พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย โดยคำว่า "สนามหลวง" นั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า "การสอบพระปริยัติธรรมบาลีในพระราชวังหลวง" โดยการสอบสนามหลวงในสมัยก่อนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับเป็นพระราชภาระ ถวายความอุปถัมภ์การจัดสอบขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยจัดสอบแบบปากเปล่า คือพระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาบาลีมีความรู้พอสมควรแล้ว เข้าสอบบาลีสนามหลวงโดยการแปลคัมภีร์ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย หรือแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี ต่อหน้าพระที่นั่งและคณะกรรมการพระเถรานุเถระ โดยผู้สอบไล่ได้ในชั้นประโยคต่างๆ จะได้รับการพระราชทานสมณศักดิ์ พัดยศ ไตรจีวร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ให้เป็นเปรียญ และรับนิตยภัตของหลวง เป็นการยกย่องเชิดชู
และในวันนี้ นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้เดินทางมาเยี่ยมสนามสอบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เข้าสอบและร่วมกับประชาชน และวัดต่างๆ ภายในอำเภอสัตหีบ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร ซึ่งในวันนี้มีวัดและประชาชนในพื้นที่แต่ละวัดนำอาหารมาร่วมเลี้ยงเพลเป็นจำนวนมาก อาทิ คณะสงฆ์ตำบลบางเสร่ วัดบางเสร่คงคาราม วัดสามัคคีบรรพต วัดเขาชีจรรย์ วัดทรงเมตตาวนาราม วัดใหม่อยู่สงัด วัดเหลืองอ่อนภาวนาราม
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก NEWS 13 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.