สมเด็จพระเทพฯ โปรดฯ ให้อธิการบดีจุฬาฯ เชิญปริญญาบัตรมอบนิสิตป่วยมะเร็ง


นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชิญปริญญาบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุดโต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1 และ 2 ต.ค.63) เป็นกรณีพิเศษ

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชิญปริญญาบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุดโต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1 และ 2 ต.ค.63) เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากมีโรคภัยเบียดเบียนไม่สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 12 กันยายน สำหรับ น.ส.อสมา พุดโต อายุ 24 ปี ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เพิ่งเรียนจบจากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ มีกำหนดจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนตุลาคมนี้ แต่มารดาของผู้ป่วยเกรงว่า ไม่สามารถที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ มารดาจึงได้ติดต่อไปทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทางจุฬาฯ ได้นำเรื่องเข้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งแรกพระองค์จะพระราชทานจากพระหัตถ์พระองค์ท่าน แต่ น.ส.อสมาไม่สามารถเดินทางไปได้ พระองค์ทรงมีรับสั่งให้อธิการบดีจุฬาฯเป็นผู้เดินทางมามอบปริญญา โดยครั้งแรกตั้งใจทำพิธีที่บ้าน เพราะมีตัวแทนเดินทางมาจัดสถานที่ ในระหว่างที่รออธิการบดี น.ส.อสมา มีอาการชักเกร็ง หมดสติและหยุดหายใจ ต้องทำซีพีอาร์ แต่ตื่นแบบไม่ดี จึงต้องเปลี่ยนแผนในการมอบปริญญา เปิดห้อง อายุรกรรมหญิง2 เพื่อจัดเตรียมพิธีมอบปริญญาบัตรจากอธิการบดี ซึ่ง น.ส.อสมา สวมชุดครุยรับพระรานทานปริญญาบัตรตามที่ได้ตั้งใจไว้พร้อมหน้าครอบครัว สร้างความปลาบปลื้มใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข่าว-สุรชัย ใจบุญ


อลงกรณ์  กิตติมานนท์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.