จังหวัดอำนาจเจริญ จัดเสวนาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน


จังหวัดอำนาจเจริญ จัดเสวนาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการทั้งระบบ และนำสินค้าทุกอำเภอมาจำหน่าย สินค้าโอทอป สินค้าหัตถกรรม สินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ณ สำนักงานการเกษตรอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


    วันที่ 10 กันยายน 63  เวลา 10.30 น.  นายสุธี ทองแย้ม  ผวจ.อำนาจเจริญ  มอบหมายให้ นายพิจิตร บุญทัน รอง.ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานเสวนาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเชื่อมโยงบูรณาการทั้งระบบ กลุ่มเกษตรกรจากทุกอำเภอ จำนวน 33 กลุ่ม นำสินค้ามาจำหน่าย สินค้าโอทอป สินค้าหัตถกรรม สินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ณ สำนักงานการเกษตรอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้


-อำเภอเมือง สินค้าเกษตร แปรรูปเนื้อ/วัว ผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับจากไม้ แปรรูปอาหารจากแพะ/แกะ
-อำเภอปทุมราชวงศา จำหน่ายผ้าขาวม้า สินค้าการเกษตร
-อำเภอชานุมาน แปรรูปอาหารจากปลาแม่น้ำโขง
- อำเภอเสนางคนิคม สินค้าเกษตร ต้นไม้ ผลไม้อินทรีย์ ตะกร้าสาน
- อำเภอพนา จำหน่ายผ้าพื้นเมือง ข้าวแปรรูป ผลไม้ตามฤดูกาล
- อำเภอหัวตะพาน จำหน่ายผ้าพื้นเมือง สินค้าการเกษตร
- อำเภอลืออำนาจ สินค้าเกษตร การแปรรูปอาหารจากปลา ไก่ หมู ต้นไม้


     นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด อาทิเช่น พัฒนาการจังหวัด ผู้จัดการศูนย์ sme ผู้จัดการ ธกส.เยี่ยมชมสินค้า


  นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชานทั่วไป ให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้า กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้า รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 113,774 บาท


ภาพ/ข่าว  วิภาวรรณ สงวนพันธุ์  รายงาน 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.