สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"


วันที่ 10 กันยายน 2563 (09.00 น.) นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้า ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ครั้งที่ 9/2563 ณ โรงเรียนบ้านผาหลัก ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน โดยมีนายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน


ในการนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้นำกิจกรรม "ศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน", การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่


!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!  







ขับเคลื่อนโดย Blogger.