รองผู้ว่าฯ นครสวรรค์ตีเกราะเคาะไม้เปิดงาน "เปิดตำนาน 64 ปี เมืองหนองบัว ซิหว่า"

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 อำเภอหนองบัว จัดโครงการท่องธรรมชาติ เขาพระ เขาสูง สร้างการรับรู้เชิงวัฒนธรรม และสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน เปิดตำนาน 64 ปี เมืองหนองบัว สิหว่า ตามแนวคิด "จูงลูก จูงหลาน ชิมอาหารพื้นบ้าน ใส่ผ้าถุง นุ่งผ้าไทย ร้อยดวงใจ คนหนองบัว" อำเภอหนองบัวได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อยและคณะมาร่วมเข้าชมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐและเอกชนปกครองท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองบัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองบัว ที่รวมพลังความสามัคคีในการจัดเตรียมสถานที่ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ มีการจัดนิทรรศการเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดหนองม่วง มีการประกวดส้มตำลีลา การแสดงของหน่วยงานต่างๆ การประกวดร้องเพลง  การแสดงกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอหนองบัว การแสดงของโรงเรียนหนองบัว การประกวดสาวงามธิดาพาเที่ยว 

       การจัดงานตั้งแต่วันที่ 17-19 กันยายน 2563 ในคืนที่ 18 กันยายน ซึ่งเป็นคืนที่ 2 ประสบปัญหาฝนตกจากพายุ" โนอึล "จึงได้ย้ายสถานที่มาที่หอประชุมอำเภอหนองบัว ผลการแข่งขันส้มตำลีลา ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมตำลืมผัว จาก อบต.หนองกลับ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมธารทหารสะท้านโลกา จาก อบต.ธารทหาร รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมห้วยใหญ่แซบยกครก จาก อบต.ห้วยใหญ่ และขวัญใจประชาชนได้แก่ทีมนางฟ้าพาแซ่บ จากเทศบาลตำบลหนองบัว จากทั้งหมด 7 ทีม และรางวัลชนะเลิศธิดาพาเที่ยว ได้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขา หนองบัว ส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศอันดับ 1 อบต.หนองกลับ รองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลหนองบัว และขวัญใจมหาชน โรงพยาบาลหนองบัว ส่งเข้าประกวด ในคืนสุดท้ายการประกวดร้องเพลงในรอบตัดสิน " หัวหน้าร้อง ลูกน้องเต้น " ชนะเลิศ ได้แก่ อบต.หนองกลับ รองชนะเลิศอันดับที่1 เทศบาลตำบลหนองบัว และ รองชนะเลิศอันดับที่2 อบต.ธารทหาร
   

         หนองบัวมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรม วัดหนองกลับ สร้างเมื่อปี 2326 ในรัชกาลที่ 2 มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่รวมเอาศิลปะวัฒนธรรมโบราณ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วัดหนองม่วงเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการจักสานเครื่องมือ เครื่องใช้จากไม้ไผ่ วัดเทพสุทธาวาส เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวไทยและคนไทยเชื้อสายจีน ที่อาศัยอยู่ในอำเภอหนองบัว มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือเขาพระ-เขาสูง เป็นดินแดนที่มีทรัพยากรทางธรณี คือหินแกรนิตสีชมพู หินสีดำ และหินมรกต บนยอดเขาพระ มีหินสีชมพูขนาดใหญ่ เรียงรายทับซ้อนกัน เด่นตระหง่านน่ามหัศจรรย์ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอหนองบัวได้โดยรอบ จึงถือเป็นความโดดเด่นและเป็นจุดขายที่สำคัญของอำเภอหนองบัว
    

         ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่อำเภอหนองบัว เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มอาชีพผู้ผลิตของฝากของที่ระลึก ตลอดจนเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสินขับเคลื่อนโดย Blogger.