ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบังจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 4 โครงการ


ที่ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ร้อยตำรวจตรีมนตรี  ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 4  โดยมีผู้แทนสถานศึกษาผู้แทนโรงพยาบาล ประธานชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังและผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการด้านความรับผิดชอบทางสังคมทั้ง 4 โครงการในทั้งนี้ ซึ่ง ได้แก่โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการห้องสมุดปันความรักเพิ่มความรู้สู่ชุมชนและโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนในทุกมุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสังคมและสุขภาพเพราะเราเชื่อว่าความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านฉะนั้นการเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนด้วยการสนับสนุนทางด้านการศึกษาสังคมและสุขภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่ท่าเรือแหลมฉบังให้ความสำคัญและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการแพทย์ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการและขอขอบคุณชุมชนที่ให้ความร่วมมือที่ดีกับทุกกิจกรรมของท่าเรือแหลมฉบังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนจะให้การสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบังด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน


 ขับเคลื่อนโดย Blogger.