อำเภอหนองบัว ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดเตรียมงาน ท่องธรรมชาติเขาพระ-เขาสูง สร้างการรับรู้เชิงวัฒนธรรมและสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

  

   อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดย ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินโครงการท่องธรรมชาติเขาพระ-เขาสูง สร้างการรับรู้เชิงวัฒนธรรมและสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆในอำเภอหนองบัว มาจัดเตรียมสถานที่ โดยการนำวัสดุทางธรรมชาติในแต่ละหมู่บ้านโดยนำไม้ไผ่ในแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด 107หมู่ หมู่บ้านละ10 ลำขึ้นไป ได้นำมารวมกัน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว ไม้ไผ่เหล่านี้แปรสภาพเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม ซึ่งในปีนี้อำเภอหนองบัวจะเนรมิต ให้เป็นเมืองโบราณ" เปิดตำนาน 64 ปี เมืองหนองบัว ซิหว่า " จูงลูก จูงหลาน ชิมอาหารพื้นบ้าน ใส่ผ้าถุงนุ่งผ้าไทย ร้อยดวงใจคนหนองบัว กำหนดงานวันที่ 17 -19 กันยายน 2563  จากการร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมงานในครั้งนี้สร้างความสามัคคีของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านซึ่งในความสามัคคีของชาวบ้านนั้น อยู่ในคำขวัญ ของอำเภอหนองบัว " หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือ "หนองบัว" ส่วนบรรยากาศภายในวันงาน จะมารายงานในครั้งต่อไป......ภคพล ครองสิน/รายงาน087-8544888

ขับเคลื่อนโดย Blogger.