หน่วยงาน One Home กระทรวง พม.จังหวัดอุทัยธานีขานรับนโยบายตรวจราชการประจำปี 2563

นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.เขต18 ลงพื้นที่พร้อมด้วย​นางสุดา​ สุหลง​  ผอ.สสว.7  โดยมีภารกิจตรวจราชการประจำปี 2563 พร้อมเข้าพบนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อหารือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวงพม. พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่เยี่ยมวิถีชาวแพ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมมอบบ้าน และตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี บ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี และเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังอุปสรรค และเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้อีกด้วย..

ปิยวดี​ มณีอินทร์/ข่าว
ต้อย​ รอบรั้วภูธร/รายงาน ขับเคลื่อนโดย Blogger.