ชลบุรี - เปิดการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างความเข้มแข็งพลังบวรในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 นายสมเกียรติ  พันธรรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างความเข้มแข็งพลังบวรในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ "บวร on tour" และแนวทางการถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ฯ ในกิจกรรมการประชุมเครือข่ายชุมชนคุณธรรม  บวร on tour กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว บวร  on tour ต้นแบบ  และแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ  ในการนี้ มีผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำบวร on tour (12 แห่ง) เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ณ ชุมชนคุณธรรมวัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 

ภาพ/ข่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.