เชียงรายจัดเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์ รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ


เชียงรายจำกำลังพล จิตอาสา หน่วยกู้ภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทบทวน และเช็คอุปกรณ์ เพื่อความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2563 เวลา 1๐.๐๐ น. มทบ.37 ศบภ.มทบ.37  พล.ต.สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 /ผบ.ศบภ.มทบ.37 ได้มอบหมายให้ พ.อ.รัตนสิทธิ์  แจ่มรัตนกุล หก.กขว.มทบ.37 ฝสธ.ติดตามสถานการณ์ และเป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันปราบปราม การจัดระเบียบสังคม การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้านวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ในด้านความปลอดภัยจราจร และการจัดการภัยพิบัติ  ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จว.ช.ร.
 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.ช.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้ ทาง ศบภ.มทบ.37 ได้สนับสนุนกำลังพลจาก ร้อย.ศบภ.มทบ.37 ร้อย.ศบภ.ร.17 พัน.3 นำรถครัวสนาม และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก เข้าร่วมในกิจกรรมฯ เพื่อเข้าฝึกให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ  และเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยต่างๆ เช่นน้ำท้วมที่อำเภอเวียงป่าเป้าที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรื่อนประชาชนได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากฉับพลัน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 829 นาย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการคัดกรองบุคคล และมาตราการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
///////////////////////////////////////สราวุธ คำฟูบุตร-อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.