อำเก้าเลี้ยว ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และ ตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.30. น. คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 นำโดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ. รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ตรวจประเมิน หมู่บ้านอยู่เย็น ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่ากระดังงา ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย. ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น. ประชาชน. ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน ส่วนในรอบชิงขนะเลิศภาคเหนือ ซึ่งมีอำเภอที่เข้ารอบชิงประกอบไปด้วย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งหมู่บ้านที่ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 100,000 บาท รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 8 000 บาท รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท สำหรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะขอพระราชทานถ้วย รางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 9 มีนาคม 2564 ต่อไป


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.