กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ทางไทยพีบีเอสวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครมอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์กลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และร่วมบันทึกเทปรายการทุกทิศทั่วไทย ของไทยพีบีเอส


*  สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยประสานรายการทุกทิศทั่วไทย ของไทยพีบีเอส เพื่อถ่ายทำรายการที่กลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตก้อนเชื้อเห็ดถุง ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเปาอื้อ เห็ดขอนขาว  พร้อมเปิดดอกเห็ดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ และยังมีการต่อยอดนำเห็ดมาแปรรูป   จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี

** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร กล่าวว่า จากที่ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี 2563 ของแขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และได้ตั้งกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเขียนแผนธุรกิจเพื่อใช้สำหรับขับเคลื่อนพัฒนากลุ่ม  ต่อยอดเป็นเกษตรอุตสาหกรรม  โดยนำเห็ดผลผลิตของกลุ่มมาแปรรูปเป็นน้ำพริกเห็ด เห็ดสวรรค์ และจะเพิ่มเป็นน้ำยาขนมจีนเห็ด แหนมเห็ด ในอนาคต เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ทั้งนี้ได้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ที่ได้มาบันทึกกเทปรายการ ออกออกาศทางไทยพีบีเอส ในครั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถสร้างยอดจำหน่ายให้มากขึ้นต่อไป

 


----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายบัญชา พุดชั่ง  ประธานกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน----

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.