จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 19.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวนครสวรรค์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในเวลา 18.00 น. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำกล่าวถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อถวายพระพรชัยมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย อันหาที่สุดมิได้
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.