อบจ.อำนาจเจริญ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ.หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
  วันที่ 27 สิงหาคม 63  เวลา 09.00 น.   นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจเป็นประธานอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ.หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


       นายอุทิศ  อุทธา ผอ.รร.บ้านน้ำท่วม ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลืออำนาจ กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท เพื่ออบรมเด็กและเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีจิตสำนึก สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกัน มีผู้เข้าอบรม 127 คน จาก 22 โรงเรียน พร้อมคณะครูพี่เลี้ยง จำนวน 22 คน โดยมีวิทยากรจากหลายหน่วยงาน


     นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม


ภาพ/ข่าว  วิภาวรรณ สงวนพันธุ์  รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.