เก้าเลี้ยวจัดโครงการมหกรรมสุขภาพดี วิถีไทย" ครัวไทยเค็มน้อย อร่อยดี ไม่มีชูรส"

วันนี้ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมสุขภาพดี วิถีไทย “ครัวไทยเค็มน้อย อร่อยดี ไม่มีผงชูรส” ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในงานมีการประกวดสุขภาพดีต้นแบบทั้งในส่วนชุมชน และบุคคล โดยในกิจกรรม มีการแต่งกายย้อนยุค โดยผนวกร่วมกับงานตามรอยเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวง 114 ปี บ้านเก้าเลี้ยว ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต.เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีนายมนตรี ภู่เกต สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ เวทีจัดงานริมลำน้ำปิง ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


!!!!!!อัมพณ จับศรทิย์ 0619525644!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.