ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 98 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 98 ปี วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในช่วงแรกมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมาติกาบังสุกล อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้ล่วงลับ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้นเวลา 09.00 น. เป็นพิธีคารวะบูรพาจารย์ ครั้งที่ 9 "ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู" โดย ดร.สมศักดิ์ ลิลา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มอบมาลัยคารวะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมอบรายได้จากการจัดงานวิ่งการกุศล NSRU Half Marathon 2020 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศรี บุญสุวรรณ ประธานชมรมช่อพะยอม ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมรับมอบ

จากนั้นนายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้พบปะคณาจารย์และศิษย์เก่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับคณาจารย์และศิษย์เก่า จากนั้นศิษย์เก่าได้กล่าวคำบูชาครู และมอบมาลัยคารวะบูรพาจารย์ที่มาร่วมงาน และรองศาสตราจารย์บุญเรือง อินทวรันท์ และอาจารย์กมลภา เป็นผู้แทนอาจารย์กล่าวแสดงความรู้สึกเป็นอันเสร็จพิธี มีผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และศิษย์เก่าร่วมงานจำนวนมาก ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูผู้มีพระคุณ
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.