ศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ        นายสมชัย  คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ กำหนดให้ อ.เบญจลักษ์ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ หน่วยงานราชการสังกัด อ.เบญจลักษ์ ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้น  มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบต้นไม้ และสารชีวภัณฑ์แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  มอบพันธุ์ปลากินพืช แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ  มอบสารชีวภัณฑ์ปรับปรุงสภาพดิน จำนวน 5 ราย โดย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ  การปล่อยกบลงสู่บ่อเลี้ยง และมีหน่วยงานทางการเกษตรจำนวน 13 หน่วยงาน (คลินิก)  มาเปิดให้บริการฟรีแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน   โดยมี นายสว่าง   กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีว่าที่ ร.ต.สุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์  ชินชัย เกษตรอำเภอเบญจลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เกษตรกรในเขต อ.เบญจลักษ์ แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า มาเข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายสมชัย  คล้ายทับทิม   รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล  สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ  และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรร่วมกัน อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระดับพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเกษตรของ จ.ศรีสะเกษ ในภาพรวมต่อไปในอนาคต

 
ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.