ผู้ใหญ่ใจดี มอบที่ดินร้อยกว่าไร่!! ให้เช่าไร่ละ๑บาทต่อปีปลูกข้าว ปลูกแตงโม ชาวบ้านแห่ขอบคุณ29 ส.ค. 2563 ได้รับแจ้งจากนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา นางศุภร อ้อยบง เกษตรอำเภอพร้อมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านหลังสวน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ ซึ้งเป็นโครงการของคุณชวนภูเก้าล้วนซึ่งมีนโยบายให้เช่าพื้นที่นาไร่ละ 1 บาทปีละ 1 ไร่เพื่อทำการประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรเช่นการปลูกข้าวปลูกแตงโมซึ่งเป็นมของบ้านหลังสอดเป็นแตงโมที่ขึ้นชื่อมากปลูกด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี โดยมีนายสวาทแข็งแรงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหลังสอดบอกว่าตนเองเป็นผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว ซึ่งต้องการให้ชาวบ้านมีรายได้และมีอาชีพ มีชาวบ้านสนใจสมัครร่วมโครงการประมาณ 40 ราย

สำหรับบรรยากาศก็มีชาวบ้านในพื้นที่จับจองเพาะปลูกโดยมีนายสวาท แข็งแรง ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนประสานงาน และมีครูเด็กนักเรียนในพื้นสนใจมาชมเรียนรู้แปลงเกษตร เช่นการปลูกนาข้าว และสวนแจงโมงพืชล้มลุกที่ชาวบ้านในพื้นที่มีการเพาะปลูกกันประจำ ซึ้งสร้างรายได้จากการทำการเกษตรแบบผสมผสานยุคปัจจุบัน สร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร

นายสมบูรณ์ เต็มชื่น กล่าวว่า ได้เห็นชาวบ้านทำการเกษตรวิถีในปัจจุบันซึ้งหาได้ยาก ประกอบพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แล่งท่องเที่ยวสำคัญของกระบี่ บวกกบเจ้าของที่ดินแปลงนี้ก็เสียสละให้ชาวบ้านได้นำที่ดินแห่งนี้ ให้กับชาวบ้านเป็นโครงการของคุณชวนภูเก้าล้วนซึ่งมีนโยบายให้เช่าพื้นที่นาไร่ละ 1 บาทปีละ 1 ไร่เพื่อทำการประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรเช่นการปลูกข้าวปลูกแตงโมซึ่งเป็นมของบ้านหลังสอดเป็นแตงโมที่ขึ้นชื่อมากปลูกด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี แทนที่จะเป็นที่พักรีสอร์ท แต่กลับเป็นสถานที่เพาะปลูกทางการเกษตรแทน 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.