อุทัยธานี-องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วนอุทยานห้วยคต

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ วนอุทยานห้วยคต สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ และส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563  ณ วนอุทยานห้วยคต หมู่ 9 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี พื้นที่ 22 ไร่ จำนวน 2,500 ต้น ประกอบด้วยกล้าไม้ ประดู สัก มะค่า โศกอินเดีย มะขามป้อม ยางนา ตะเคียนทอง และ หว้า โดยมีท่าน สส.จังหวัดอุทัยธานี นายชาดา ไชยเศรษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลูก นางนัฐนรี ดีเทียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต กล่าวรายงาน มีข้าราชการ ผู้แทนองค์กร พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่ จิตอาสา และชุมชนกะเหรี่ยง มาร่วมงานประมาณ 400 คน

ในส่วนของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ มีนายชำนาญ พลูพังงา อำนวยการส่วนอนุรักษ์ฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ 12 ดร.จักรกฤช สิงห์ธนสาร ผอ.สคป. นายธนวัฒน์ รักเพ็ง รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สฟอ. พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี สบอ.12 เข้าร่วมงาน

ในการเตรียมงานปลูกป่าในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่ และราษฎรในพื้นที่ อย่างดีมาก ทุกคนได้มีจิตอาสาร่วมมือร่วมใจกันนำเครื่องมือ รถไถนา มาช่วยกันเตรียมพื้นที่ปลูก และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 น.ป.คได้นำรถมาปรับปรุงเส้นทางเข้าแปลงปลูก รวมทั้งช่วยปรับสถานที่จัดงานในราบเรียบและดูดี กล้าไม้ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยจัดการต้นน้ำ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์
และอีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ ของกรมป่าไม้

ทั้งนี้ วนอุทยานห้วยคต จะร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต และประชาชนในพื้นที่ ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ให้อยู่รอด และเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ อำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์ และสัตว์ป่ายาวนานตลอดไป

สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441 ขับเคลื่อนโดย Blogger.