แม็คโคร จัดกิจกรรมวันโชห่วยไทยภายใต้แนวคิด ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่

นายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันโชห่วยไทย ภายใต้แนวคิด “ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”โดยมี​ นายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน กล่าวต้อนรับ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ แม็คโคร สาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คนจนเกิดการเปลี่ยนแปลง แม็คโครจึงได้พัฒนาโมเดล โชห่วยไทย วิถีใหม่ เพื่อช่วยโชห่วยไทยสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทายในทุกสถานการณ์ให้สืบสานธุรกิจรุ่นต่อไปอย่างยาวนาน โดยปีนี้แม็คโครได้จัดงานวันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่ ขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านโชห่วยให้เข้มแข็งปรับตัวดั้ทนกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการร้านโชห่วยทั่วประเทศทั้งยังสร้างเพิ่มกำไรและเพิ่มรายได้ 


โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ พร้อมกิจกรรมต่างๆที่จัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผ่านแคมเปญต่างๆ เช่น ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษ พร้อมกิจกรรมให้ความรู้จากทีมมิตรแท้โชห่วยและวิทยากรพิเศษโดยจะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดระยะเวลา 4 เดือน  


////อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644//// ขับเคลื่อนโดย Blogger.