พ่อเมืองสี่แคว เปิดศูนย์ขวัญแผ่นดิน​ จังหวัดนครสวรรค์​ รุ่นที่ 7 กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ​ มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์


นายเชวงศักดิ์​ พลเยี่ยม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์รุ่นที่ 7  ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีชา​ พลับน้อย​ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิทยากร ครูปกครอง ครูพี่เลี่ยง ร่วมกิจกรรมฯ โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรอง​ จาก​ 15 อำเภอ​ ซึ่งในวันนี้จะมีหน่วยงานจาก 10 จังหวัด​ในประเทศไทย​ เข้ามาดูต้นแบบของโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ หรือ​ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์​ อีกด้วย

ทั้งนี้ การอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดินได้ยึดหลักแนวความคิด “ดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างลูกหลานและที่สำคัญต้องทำให้เขาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร ครูฝึก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด ในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เน้นการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือเปรียบดั่งลูกหลาน คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้กลับคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

////อัมพณ จับศรทิพย์​ 0629455822//// 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.