วัดรังสีสุนทร กม.5 สัตหีบ แจกทุนการศึกษานักเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 ที่วัดรังสีสุนทร กม.5 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีการแจกทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 22 ทุน ให้แก่โรงเรียนบ้าน กม.5 จำนวน 10 ทุน และโรงเรียนจุกเสม็ด จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 22,000 บาท และมอบทุนถวายพระสงฆ์สอบนักธรรมเอกได้ จำนวน 2 รูป ทุนละ 3,000 บาทเงิน 6,000 บาท และครูสอนพระปริยัติธรรม จำนวน 2 รูป เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งหมดจำนวน 34,000 บาท

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก รายงาน 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.