ทัพเรือภาคที่ 3 จัดการอบรมการปฏิบัติงานของศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ ฝั่งทะเลอันดามัน


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ ฝั่งทะเลอันดามัน มอบหมายให้ พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือฝั่งทะเลอันดามัน เป็นประธานในการอบรมการปฏิบัติงานของศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ ฝั่งทะเลอันดามัน ณ โรงแรมในยางบีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  


            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ ฝั่งทะเลอันดามัน ได้รับการทบทวนความรู้ หลักการในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งจะเป็นการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลมากยิ่งขึ้นได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว.ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก ข่าวทีวี 13 สยามไทย  รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.