ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3


วันที่ 19 สิงหาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ พลเรือตรี ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และพลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๓ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ  กำลังพลหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นการบังคัญชาทางยุทธการกับทัพเรือภาคที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 91 นาย เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพกองทัพเรือ เป็นประธานการสัมนาสร้างการรับรู้ และรับฟังความคิดเห็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 ณ โรงแรม Wyndham Grand Phuket Kalim Bay อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต


    โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานกลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพกองทัพเรือ และข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ 

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว.ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก  ข่าวทีวี 13 สยามไทย  รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.