ศรีสะเกษ นายอำเภอราษีไศลร่วมกับหมวดวิชัยคนบ้าปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้นปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทางพระราชดำริภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหาดขี้ควาย ริมฝั่งแม่น้ำมูล บ้านโก หมู่ที่ 13 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ   ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”  ซึ่งเทศบาลตำบลส้มป่อย ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น  มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก มาร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ โดยมี นายทนัญชัย วงศ์จอม นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ร้อยตำรวจตรี วิชัย สุริยุทธ นักปลูกต้นไม้ชื่อดัง  ที่ได้ชื่อว่า เป็นคนบ้าปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้น  ได้มาร่วมพิธีปลูกต้นไม้กับชาว อ.ราษีไศลในครั้งนี้ด้วย

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมของชาว อ.ราษีไศลในครั้งนี้นับว่า เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากอีกกิจกรรมหนึ่ง   เนื่องจากว่า ได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจตรี วิชัย สุริยุทธ นักปลูกต้นไม้ชื่อดังของประเทศไทยมาร่วมปลูกป่าและเป็นแรงจูงใจที่สำคัญให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาว อ.ราษีไศล ทุกคนให้มาร่วมกันปลูกป่า  ตามกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ของชาติ โดยมีการร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น  ต้นยางนา ต้นพะยุง ต้นผะอบ ต้นมะค่าโมง ต้นทองกวาว ต้นไผ่กินหน่อ ต้นลำดวน ต้นตาล  เป็นต้น


ภาพ/ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.