กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2

กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9 - 10 อิมแพค เมืองทองธานี เป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
 
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท และยังมีนวัตกรรมการเกษตรที่น่าสนใจ เพื่อพลิกโฉมภาคการเกษตรของไทย ภายในงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” อาทิ 1. ระบบไบโอรีแอคเตอร์ 2. โดรนเพื่อนการเกษตร 3. บริการความรู้ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 4. พัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ และยังพบกับสินค้าจากเกษตรกรจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าเด่นจากทุกภูมิภาค  จำหน่ายโดยเกษตรกรตัวจริง
 
โดยเฉพาะสินค้าเด่นจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ข้าวแตน เมืองมีน จากวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง ซึ่งเป็นสินค้าเด่นจากเขตมีนบุรี ตลอดจน แชมพูสมุนไพรHerbane จากกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ จากเขตปทุมวัน และอีกหนึ่งสินค้าเด่น ได้แก่ เมล่อน รสชาติดีจากเชี้ยว 47 ฟาร์ม ของดีเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีไอเดียเด่นด้านการพัฒนาจากเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยสามารถเลือกซื้อได้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9 - 10 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้

ข่าว/ภาพ:กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร/สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร


ขับเคลื่อนโดย Blogger.