พ่อเมืองปากน้ำโพ ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น.  นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นายเทียว  ผู้ภักดี อายุ 79 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อาศัยอยู่กับบุตรสาวคนที่ 2 อายุ 47 ปี ส่วนบุตรคนอื่นๆ ไปทำงานและอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกรายคือ นางลำเพย  ศรีคำขลิบ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/2 หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อาชีพทำนา ปัจจุบันประสบปัญหาภัยแล้ง จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ครอบครัวมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวม 1,200 บาท/เดือน มีความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เงินสงเคราะห์ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ทั้งนี้การเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การประสานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตต่อไป


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.