"ปศุสัตว์ปากน้ำโพ" จัดมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี 2563

นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน" มหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพปี 2563" ณ พาสาน สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดงาน มหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงมาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งกิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ ซึ่งจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าแผนก อาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก(กองเสบียงสัตว์) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นจะมีการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน การประกวดกระบือ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดแพะเนื้อ ไก่พื้นเมือง การจัดงานประกาศเกียรติคุณ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายในวันงานที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563 นี้


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.