จ.อุทัยธานี จัดพิธีรับมอบเกียรติบัตรประทาน จากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาส จัดกิจกรรม 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตวันนี้ (30 ส.ค. 63) ที่มหาวิหาร 100 ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีีรับมอบเกียรติบัตรประทาน จากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาส จัดกิจกรรม 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


โดยมี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กร/บุคคล เช่น นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และนายไชยา มิตรชัย ศิลปินแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 องค์กร/บุคคล เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรฯ ซึ่งมี นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้แทนอัญเชิญเกียรติบัตรฯ มามอบให้แก่บุคคล/องค์กร ในครั้งนี้ ท่ามกลางนักเรียนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ที่เข้าร่วมในพิธี


สำหรับเกียรติบัตรดังกล่าว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานให้แก่บุคคล หน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 150 ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. 2563 - 2564 ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย


ทั้งนี้ที่ผ่านมา จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดเขาฆ้องชัย อำเภอลานสัก โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงานของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รวมถึงการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน และกิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่ส่งเสริมสันติภาพ ตามที่องค์ท่านได้รับการยกย่อง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัดเขาฆ้องชัย และวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม …//สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.